• tr
  • en
  • de
  • ru
  • ar
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
M.Kemal Atatürk

Laboratuvarlar

  • Mikrobiyoloji laboratuarı

Mikrobiyoloji laboratuvarı, mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon hastalıklarını tanımlayan, hasta yaşamı ve sağlığı için faydalı ve doğru sonuçlar veren, alınması gereken önlemleri belirleyerek  tedavide yol gösterici işlemleri yapan bir birimdir.
Enfeksiyon hastalıkları gelişen tüm tıbbi tedavi ve bağışıklama yöntemlerine rağmen günümüzde önemli bir sağlık sorunudur.  Mikroorganizmaların antibiyotik vb. ilaçlara direnç oluşturması ve hızla yayılması, immun baskılayıcı tedaviler sonucu fırsatçı enfeksiyonların ortaya çıkması giderek artan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 Laboratuvarımız, Bakteriyoloji-Mikoloji, Seroloji ve Parazitoloji bölümlerinden oluşmakta; 6 uzman doktor, 2’si biyolog 14 laboratuvar teknisyeni ile 24 saat hizmet vermektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarımızın işleyişi hazırlamış olduğumuz Test Rehberi ve Laboratuvar Güvenlik Rehberi doğrultusunda standartlara uygun şekilde yapılmaktadır. Çalışılan tüm testlere ait iç ve dış kalite kontrolleri bilimsel programlar dahilinde uygulanmaktadır.

Bakteriyoloji Laboratuvarımızda uygun şartlarda alınmış klinik örnekler (boğaz, idrar, gaita, kan, steril vücut sıvıları gibi) işlenerek direkt boyalı ve boyasız mikroskopi, kültür-antibiyogram testleri yapılmaktadır. Mantar enfeksiyonları açısından mikolojik bakı-kültür ve antifungal duyarlılık testleri da bu bölümde incelenmektedir.

Seroloji laboratuvarımızda, ELISA yöntemiyle hepatit, HIV ve TORCH belirteçleri; Nefelometrik yöntemle ASO, CRP, RF, kompleman ve immunglobulin testleri; İFA (İmmunfloresan) yöntemiyle ANA, anti DNA, AMA, ASMA, LKM GİBİ Otoimmun antikorlar, EBV vb. antikor ve antijen testleri, ANA profil ve Karaciğer profili gibi İmmunblot testlerin yanısıra Brucella, Salmonella, Sifiliz ve Kist Hidatik vs. hastalıklara ait serolojik testler çalışılmaktadır.

Parazitoloji laboratuvarımız ise poliklinik ve servis olarak iki yerde hizmet vermekte, direkt mikroskopik testlerin yanısıra, amip, rota, adenovirus, helikobakter gibi etkenlere ait çeşitli antijen testleri çalışılmaktadır.

Dış kalite kontrollerimiz bakteriyolojik testlerde UK NEQAS firması, ELISA testlerinde MLE (Medical Laboratory Evaluation Program), Nefelometre testlerde RIQAS, İmmunfloresan testlerde ise Institute for Quality Assurance tarafından değerlendirilmekte ve başarı sertifikaları gönderilmektedir.

  • Patoloji laboratuarı

     Atatürk Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuarı A blok binası içerisinde organize edilmiş olup, materyal

kabul ve sekreterya, makroskopi, doku takip, doku gömme, kesit alma, boyama ve histokimyasal boyamaların yapıldığı rutin çalışma odası, sitoloji ve immunohistokimyasal boyamaların çalışıldığı laboratuar ile hekim çalışma bölümlerinden oluşmaktadır.

    Patoloji laboratuarı hastalıklara yol açan etkenleri,bunların doku ve organları etkileme biçimlerini,hastalıklı doku ve organların özellikle morfolojik(biçimsel,görüntüsel)özelliklerini inceler.
    Laboratuvarımız cihaz ve kullandığımız tekniklerle günümüz patoloji uygulamasının gerektirdiği kaliteyi sağlayabilecek düzeydedir.Laboratuvar da materyallerin hazırlanmasında kullanılan cihazlar yeterli donanımdadır.Histokimyasal boyamalar, immunohistokimyasal boyamalar, tam otomatik sıvı bazlı sitoloji cihazı ile sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlamaya çalışmaktadır.
    Ayrıca laboratuarımızda önemli bir hizmet olan, ameliyat sırasında patoloji konsültasyonu’’frozen section’’ ile operatörün ameliyatın gidişine karar vermek için hemen bilmesi gereken verileri sağlamaya yönelik hizmet verilmektedir.
     Laboratuarımızda incelenen olgulara ait parafin blok ve preparatlar düzenlenmiş olan arşivde saklanmaktadır.
     Patoloji laboratuarında çalışılan testler; sitolojiler 10 iş günü, diğer doku örnekleri 10 iş günü, frozen section sonucuda 15 dakika içerisinde rapor edilip verilmektedir.
     Patoloji laboratuarında 6 patoloji uzmanı, 6 laborant, 1 arşiv görevlisi,2 tıbbi sekreter ve 1 temizlik görevlisi çalışmaktadır.

  • Biyokimya laboratuarı

Biyokimya  Laboratuarı; Biyokimya, Hormon, Hemogram, Koagülasyon ,İdrar bölümlerinden oluşmakta olup 6 Uzman doktor, 2 biyolog 17 laboratuar Teknisyeni  ile  24  saat  kesintisiz  hizmet  vermektedir. Yıllık ortalama test sayısı  oldukça fazla olan laboratuarımızın hedefi doğru, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektir.

Biyokimya Laboratuarımızın işleyişi hazırlamış olduğumuz Test Rehberi  ve Laboratuar Güvenlik Rehberi doğrultusunda standartlara uygun şekilde  yapılmaktadır. Çalışılan tüm testlere ait iç ve dış  kalite  kontrolleri  bilimsel  programlar  dahilinde uygulanmaktadır.Biyokimya  Laboratuarında rutin çalışılan testler  enzimler (AST, ALT,CK,CK_MB vs.),metabolitler (glukoz.üre,kreatinin vs), lipid  profilleri(HDL,LDL,trigliseritler,kolesterol vs), elektrolitler(Na,K,Cl,Ca vs) ile  rutin olmayan ilaç  düzeyleri (lityum, karbamazepin, valporik asit)  çalışılmaktadır.Biyokimya  testleri  için  aylık olarak  RIQAS  tarafından değerlendirlmekte  başarı sertifikaları  gönderilmektedir.

Hormon  Laboratuarında tiroid fonksiyon  testleri (fT3, TSH, anti TPO, anti TGvs),adrenal fonksiyon  testleri( kortizol vs), anemi (ferritin ,vit B12,folat vs) Onkoloji (CEA,Ca125,Ca15.3 vs) ,fertilite( FSH, LH, E2,HCG vs) ve kardivasküler (troponin)  testler çalışılmakta olup  aylık olarak  ekternal kontrolleri  LabPt  tarafından değerlendirilmektedir.

    Hemogram  testleri  hastalarımızın anemi  ,enfeksiyon gibi  hastalıkları  tespit için kullanılmaktadır. Koagülasyon  testleri  kanama pıhtılaşma  bozukluklarının  tespitinde kullanılmakta  olup CAP  dış  kalite  programı  tarafından değerlendirilmektedir. İdrar  testleri ile  idrarın  kimyasal  ve mikroskobik  analizi  yapılmakta  ,yılda  belirli periyotlarla  Lab Pt  ile  ekternal  değerlendirilmesi yapılmaktadır.

22-12-2013
6246

Yararlı Linkler
BİRİMLERİMİZ