• tr
  • en
  • de
  • ru
  • ar
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
M.Kemal Atatürk

Hasta Hakları Kurulu

Hasta hakları uygulamalarını planlamak, değerlendirmek, uygulamak ve önerilerde bulunmak amacıyla hastanemizde Hasta Hakları Kurulu mevcut olup kurul biri başkan olmak üzere toplam 8 kişiden teşekkül eder.

Kurul Üyeleri

a) Başkan: Kamu hastanelerinde hastanenin kalite hizmetlerinden sorumlu Baştabip Yardımcısı, kurulun başkanıdır.
b) Hasta Hakları Birim Sorumlusu,
 
c) Hakkında başvuruda bulunulan personelin birim sorumlusu,
d) Hasta hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcisi (Kurula kabul edilme şartları 44.maddede belirlenmiştir)
e) Varsa hastanın avukatı (Hastayı temsil ettiğine dair vekâletin bulunması gerekir. Ayrıca hasta veya yakını isterlerse kurula girerek kurul üyelerini konu hakkında bilgilendirebilirler ama oylamaya katılamazlar ve oylama sırasında kurulda bulunamazlar).
f) 4688 Sayılı Kamu Sendikaları Kanununa göre kurumda yetki almış sendika temsilcisi,
 
g) Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş (Kendisi ve yakınlarının Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarla ticari ilişkisi olmayan, sağlık hizmetleri veya sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş, 65 yaşını geçmemiş, kurula sürekli olarak katılmasını engelleyecek kronik bir rahatsızlığı olmayan, gönüllü bir kişi kurulda görev alır).
h) İl genel meclisi üyeleri arasından Vali tarafından seçilecek bir üye

22-12-2013
1242

Yararlı Linkler
BİRİMLERİMİZ