İdari Birimler
06 Ocak 2020

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi İdari ve Mali Birimleri

Adli Rapor

Vezne – Acil Hasta Kabul

Faturalandırma

Disiplin ve Hukuk

Fotokopi

İstatistik

Maaş Mutemetliği

MHRS

Öğrenci İşleri

Personel Servisi

Hasta Taburcu

Bilgi İşlem

Satınalma

Muhasebe

Bütçe

Klinik Mühendislik

Tıbbi Sarf

Ayniyat